รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

เพื่อการสอบวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก

ประจำปี 2564

หน่วยศัลยกรรมทรวงอก
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เป็นศูนย์กลางการบริการรักษาพยาบาล วิชาการ การฝึกอบรม และวิจัย ในสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความเป็นเลิศ ในระดับภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

 

เพราะคนไข้ไม่ใช่แค่ผู้ป่วย แต่เปรียบเสมือนครู
ครูผู้มอบประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน

เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการศึกษา และนำไปต่อยอด
พัฒนาศักยภาพการรักษาทางการแพทย์ต่อไป “

 

” อาการเตือนที่สำคัญของโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
คือเจ็บหน้าอกเวลาออกแรง เหนื่อยง่ายกว่าปกติ 
หากท่านหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ ไม่ควรละเลยหรือปล่อยทิ้งไว้
ควรรีบพบแพทย์ด้านโรคหัวใจเพื่อให้แพทย์ทำการตรวจวินิจฉัย
และรักษาก่อนอาการจะทวีความรุนแรง “

ความรู้โรคหัวใจ